Index – The Swedish Contemporary Art Foundation


Galleri Jan Wallmark


Prins Eugens Waldemarsudde


Galleri Thomas Wallner


Wadström Tönnheim Gallery


Wanås Konst


Wetterling Gallery


wip:konsthall


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
  • www.konsten.net
  • www.kulturvalet.se
  • Konst i Roslagen
  • Svenska Konstnärsförbundet
  • www.kultur1.se
  • Lidingö konstnarer